Dünya Veteriner Hekimler Günü “Aşılamanın Önemi” Teması ile kutlanacak

Dünya Veteriner Hekimler Günü “Aşılamanın Önemi” Teması ile kutlanacak
Dünya Veteriner Hekimleri Birliği, 27 Nisan 2019 günü kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimleri Gününün temasını “Aşılamanın Önemi” olarak belirlemiştir. Bu tema, aynı zamanda veteriner hekimlerin halk sağlığı ve hayvan sağlığına yaptıkları katkıları da dile getirme fırsatı verecektir.
Dünya Veteriner Hekimler Birliğine üye birliklerin konu ile ilgili aktivitelerinin ödüllendirileceği Dünya Veteriner Hekimleri Günü Ödüllerine başvurular devam etmektedir.
Ödüllerin daha geniş kitlelere duyurulması ve ödül miktarının 2.500 ABD dolarına çıkarılması amacıyla Dünya Veteriner Hekimleri Birliği, Hayvanlar İçin Sağlık Kuruluşu ile işbirliği yapmıştır. Başvurular 27 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecektir.
Ödül
Dünya Veteriner Hekimler Günü, yaklaşık 20 yıldır veteriner hekimlerin halk sağlığı ve hayvan sağlığına yapmış oldukları katkıların anılması için bir vesile olmaktadır. Her yıl Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödül teması olarak belirlenen bir konuda en iyi faaliyetlerde bulunan bir üye birliğimizi ödüllendirmekteyiz.
2019 yılı Dünya Veteriner Hekimleri Gününün teması “Aşılamanın Önemi” olarak belirlenmiştir.
Bir veteriner hekimin cephaneliğindeki en değerli silahı, aşılarıdır. Bu tıbbi ürünler hayvan sağlığını ve çiftçi gelirlerini korumaktadır.
2019 yılı Dünya Veteriner Hekimleri Günü Ödülü organizasyonuna, Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ve küresel çapta hayvansal tıbbi müstahzarlar alanında faaliyet gösteren Hayvanlar İçin Sağlık isimli kuruluş ortaklaşa ev sahipliği yapmaktadır. Ödül organizasyonu, aşılamanın önemi ile ilgili aktivitelerini ibraz edebilen her Dünya Veteriner Hekimleri Birliği üyesine açıktır.
Yerelde yapılan hayvan aşılama kampanyaları, kamuya yönelik eğitim çalışmaları, medya yoluyla yürütülen kampanyalar, yeni araştırmalar ya da aşılamanın önemini vurgulayan herhangi bir çalışma bu kapsamda değerlendirilecektir.
Ödülün değeri 2.500 ABD dolarına kadar arttırılabilecektir. Bu ödül Birliğe direkt olarak aktarılacaktır. Ödülü hak eden Birlik bu ödülü çeşitli aktiviteler düzenlemek, çalışkan personelini ödüllendirmek, burslar sağlamak ve kendi üyelerini desteklemek gibi alanlarda kullanabilecektir.

Neden Başvurmalıyız?
Dünya Veteriner Hekimler Günü Ödülü bir fırsattır, çünkü:
– Kendi birliklerinizin gayretlerini tüm dünyadaki veteriner hekimlere göstermenizi sağlayacak bir vitrindir,
– Yeni aktiviteleri finanse etmek, personeli ödüllendirmek, burs sağlamak gibi faaliyetler için 2.500 ABD doları tutarında bir ödülü kazanabileceksiniz,
– 2020 yılı Dünya Veteriner Hekimler Birliği Kongresinde veya ülkenizde/bölgenizde düzenlenecek bir törende onurlandırılacaksınız,
– Ülkenizde ve tüm dünyada veteriner hekimlik mesleğinin tanıtımına katkıda bulunacaksınız.

Tema
2019 yılı Dünya Veteriner Hekimleri Gününün ve Ödülünün teması” Aşılamanın Önemi”dir. Aşılama; koruyucu veteriner hekimlik, hayvan sağlığı ve refahının arttırılması, insanların birçok zoonoz patojene maruz kalma riskinin azaltılması bakımından vazgeçilmez bir araçtır.

Tarihi süreçte, immunizasyon uygulamaları ve aşılama protokolleri, birçok ölümcül hastalığın prevalansını belirgin bir biçimde azaltmıştır. Aşılama yapılmaması durumunda karşılaşılan riskler gerek hayvan toplulukları ve gerekse her bir hayvan için tehdit edici olabilmektedir. Bunun yanı sıra, gelişmekte olan ve hastalık görülen ülkelerde kırsalda yaşayan hayvan yetiştiricilerinin gelirleri de bu tehdide maruz kalmaktadır.

Geniş çaplı uygulanan etkili aşılama programları, antibiyotiğe duyulan ihtiyacı azaltacak ve böylece antibiyotik direncinin oluşma riskini de azaltmaya yardımcı olacaktır. Dünya Veteriner Hekimler Birliği ve Hayvanlar İçin Sağlık Kuruluşu tüm dünyada aşılama çalışmalarının insan, hayvan ve toplum sağlığına olan faydaları hakkında düzenlenecek, başta hayvan sahipleri ve yetiştiricileri olmak üzere toplumun her kesimine yönelik eğitimlerin gerekliliğine inanmaktadır. 

Daha fazla bilgi ve başvuru formu için:
http://www.worldvet.org/uploads/docs/wvda_2019_-_announcement_.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir